Wysiew prosa

Ilość wysiewu zależy od przedplonu, rodzaju gleby, nawożenia, rozstawy rzędów i waha się przy siewie rzędowym od 15 do 25 kg/ha, a przy siewie rzutowym od 25 do 45 kg/ha. Zbyt rzadkie zasiewy sprzyjają zachwaszczeniu i dają niski plon ziarna, a zbyt gęste zwiększają wyleganie. Przy ustalaniu ilości wysiewu trzeba się liczyć z tym, że tylko 30 – 40% wysianych nasion daje płodne rośliny. Rozstawa rzędów na lekkich glebach oraz przy słabym nawożeniu i konnej uprawie międzyrzędowej wynosi 25 – 30 cm, a w bardzo intensywnych warunkach uprawy, przy traktorowej uprawie 30 – 40 cm, Siew rzutowy uniemożliwia uprawki międzyrzędowe, co powoduje zachwaszczenie plantacji. Głębokość siewu na cięższych glebach i w optymalnych warunkach uprawy powinna wynosić 1-2 cm, na lżejszych glebach 2-3 cm, a na glebach lekkich i przesuszonych do 4 cm. W sprzyjających warunkach wilgotności gleby i temperatur 20°C), przy braku zaskorupienia, proso wschodzi po 6-7 dniach po wysiewie. Susza, chłody i zaskorupienie gleby opóźniają wschody. W czasie .suszy zaleca się zastosowanie wału dla zwiększenia podsiąkania wody, a po wale lekką bronę w celu zapobieżenia stratom wody. Po ukazaniu się na powierzchni pierwszego liścia występuje u prosa zahamowanie wzrostu, w czasie którego plantacja silnie zachwaszcza się.

Comments are closed.Popular