Wymagania prosa

Proso jest rośliną światłolubną, krótkiego dnia, odporną na suszę, o dużych wymaganiach cieplnych. Do wydania dobrego plonu wymaga dużo światła, warunkującego nagromadzenie w plonie dużej ilości asymilatów. Przy długim dniu opóźnia się dojrzewanie i przedłuża okres wegetacji. Jest rośliną ciepłolubną. Minimalna temperatura kiełkowania waha się od 8 do 10°C, optymalna od 20 do 30°C. Młode siewki są wrażliwe na przymrozki wiosenne. W związku z tym dla uzyskania szybkich wschodów i uniknięcia uszkodzenia młodych roślin po wschodach przez przymrozki majowe, sieje się je późno w II lub III dekadzie maja. Optymalna temperatura w fazie strzelania w źdźbło wynosi 15 – 20°C, a minimalna temperatura w okresie kwitnienia i dojrzewania 16-19°C. Każde obniżenie się temperatury poniżej 15° hamuje wzrost i rozwój oraz przedłuża okres wegetacji. Suma ciepła całego okresu wegetacji waha się w granicach 1500 – 2550°C. W doświadczeniach przeprowadzonych w okolicy Krakowa w latach 1956 – 1962,, suma ciepła, w zależności od roku wynosiła 1570-1990°C. Przebieg faz rozwojowych, wzrost oraz plon roślin zależą od temperatury, wilgotności powietrza oraz rozkładu opadów w okresie wegetacji — zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło i dojrzewania. Proso udaje się we wszystkich rejonach klimatycznych w Polsce, ale na północy kraju w klimacie chłodniejszym, podobnie jak w chłodnym i wilgotnym klimacie podgórza, przedłuża się jego okres wegetacji, dojrzewa ono późno i daje niższe plony.

Comments are closed.Popular