Właściwości prosa

System korzeniowy wiązkowy rozmieszczony jest w warstwie gleby o miąższości 40 – 50 cm, a pojedyncze korzenie sięgają do głębokości 1 m. Głębokość zasięgu korzeni zależy w dużej mierze od agrotechniki, kultury i zwięzłości gleby. System korzeniowy ma zdolność korzystania z bardzo małej zawartości wody w glebach suchych. Źdźbło jest grube, o długości 0,75 – 1,5 m, zwykle owłosione, podobnie jak pochwy liściowe i liście. Ilość źdźbeł w jednej roślinie waha się od 1 do 5. Większość hodowanych odmian ma jednak niską zdolność krzewienia. Z kolanek źdźbła mogą one wypuszczać boczne rozgałęzienia. Ze względu na to, że wiechy pędów bocznych i boczne odgałęzienia dojrzewają później niż główna wiecha — przy uprawie na ziarno są one raczej niepożądane, natomiast mogą mieć duże znaczenie przy uprawie na zieloną masę, gdyż zwiększają plon zielonki. Na ogół odmiany o rozpierzchłej i wzniesionej wiesze krzewią się silniej od odmian o zwisłej i skupionej. Krzewistość ich jest większa na glebach żyznych, silnie nawożonych azotem, przy rzadszym siewie i wyższych opadach. Liście prosa są długie, lancetowate, niekiedy pofałdowane, zwykle owłosione, zielone lub zabarwione antocyjanem na czerwono.

Comments are closed.Popular