Archive for the ‘Agrotechnika’ Category

Wysiew prosa

Komentowanie nie jest możliwe

Ilość wysiewu zależy od przedplonu, rodzaju gleby, nawożenia, rozstawy rzędów i waha się przy siewie rzędowym od 15 do 25 kg/ha, a przy siewie rzutowym od 25 do 45 kg/ha. Zbyt rzadkie zasiewy sprzyjają zachwaszczeniu i dają niski plon ziarna, a zbyt gęste zwiększają wyleganie. Przy ustalaniu ilości wysiewu trzeba się liczyć z tym, że tylko 30 – 40% wysianych  [ Read More ]

Agrotechnika prosa

Komentowanie nie jest możliwe

Stanowisko w z mianowani u winno zapewnić prosu dostateczną ilość składników pokarmowych oraz dobre warunki w młodym stadium, kiedy rozwój roślin ulega zahamowaniu przez okres pierwszych 30 dni po skiełkowaniu. Z tego punktu widzenia najlepszymi przedplonami dla prosa są: rośliny motylkowe i okopowe. Dobrymi przedplonami są zboża, uprawiane w 2 lub 3 roku po oborniku oraz poplony ozime, zbierane na  [ Read More ]

Wymagania prosa

Komentowanie nie jest możliwe

Proso jest rośliną światłolubną, krótkiego dnia, odporną na suszę, o dużych wymaganiach cieplnych. Do wydania dobrego plonu wymaga dużo światła, warunkującego nagromadzenie w plonie dużej ilości asymilatów. Przy długim dniu opóźnia się dojrzewanie i przedłuża okres wegetacji. Jest rośliną ciepłolubną. Minimalna temperatura kiełkowania waha się od 8 do 10°C, optymalna od 20 do 30°C. Młode siewki są wrażliwe na przymrozki  [ Read More ]

Właściwości prosa

Komentowanie nie jest możliwe

System korzeniowy wiązkowy rozmieszczony jest w warstwie gleby o miąższości 40 – 50 cm, a pojedyncze korzenie sięgają do głębokości 1 m. Głębokość zasięgu korzeni zależy w dużej mierze od agrotechniki, kultury i zwięzłości gleby. System korzeniowy ma zdolność korzystania z bardzo małej zawartości wody w glebach suchych. Źdźbło jest grube, o długości 0,75 – 1,5 m, zwykle owłosione, podobnie  [ Read More ]

Okres wegetacyjny

Komentowanie nie jest możliwe

Krótki okres wegetacyjny umożliwia uprawę prosa na ziarno w formie plonu wtórego, na zielonkę — jako poplonu ścierniskowego, i ewentualnie przesiewu po wymarzniętych i zaoranych oziminach. Późniejszy termin siewu i zbioru pozwala na uzyskanie korzystniejszego rozkładu pracy w okresie wegetacyjnym. Głównym kierunkiem uprawy prosa w Polsce jest obecnie uprawa na ziarno. Jest ona najbardziej rozpowszechniona na południu i wschodzie, natomiast-w  [ Read More ]

Proso

Komentowanie nie jest możliwe

Ojczyzną prosa jest prawdopodobnie Azja. Wprawdzie dotychczas nie znaleziono tu jego dzikiej formy wyjściowej, ale rozpowszechnienie w u- prawie, duża różnorodność form występujących we wschodniej i środkowej Azji i cała historia jego uprawy — zdają się wskazywać na to, że tu należy szukać jego pierwotnej ojczyzny. kontynencie azjatyckim i w Europie należy proso do najstarszych roślin uprawnych. Świadczą o tym  [ Read More ]Popular