Proso

Ojczyzną prosa jest prawdopodobnie Azja. Wprawdzie dotychczas nie znaleziono tu jego dzikiej formy wyjściowej, ale rozpowszechnienie w u- prawie, duża różnorodność form występujących we wschodniej i środkowej Azji i cała historia jego uprawy — zdają się wskazywać na to, że tu należy szukać jego pierwotnej ojczyzny. kontynencie azjatyckim i w Europie należy proso do najstarszych roślin uprawnych. Świadczą o tym dokumenty pisane z 2 700 r. p.n.e., z których wynika, że było ono w Chinach jedną z pięciu głównych roślin, zalecanych do wiosennego wysiewu. Proso przedostało się z Azji do Europy w czasie wędrówek ludów i od czasów przedhistorycznych dostarczało człowiekowi pożywienia, o czym świadczą między innymi archeologiczne znaleziska nasion prosa ze Szwajcarii i północnych Włoch, pochodzące z neolitu. Obecnie główne ośrodki uprawy prosa koncentrują się w suchych rejonach Azji i południowo-wschodniej Europy o ciepłym i suchym klimacie kontynentalnym. W niewielkich ilościach uprawia się je również w Ameryce i Afryce. Ma ono szczególne znaczenie w rejonach suchych, gdzie zawodzą inne zboża.

Comments are closed.Popular