Program do planowania urlopów

Duża korporacja jest jak organizm – każdy organ oraz narząd ma obowiązek działać prawidłowo, aby całość nie zawiodła. Jeśli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić słuszny bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w istocie to on wykorzystując z pracy reszty ciała ludzkiego, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez których organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można przyrównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo ekspresowo aby przestało istnieć. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak elektroniczny system urlopowy. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało ma prawo funkcjonować, choć będzie wtedy lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z zwierzchników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki zwiększa się transfer przez drugą.

Comments are closed.Popular