Agrotechnika prosa

Stanowisko w z mianowani u winno zapewnić prosu dostateczną ilość składników pokarmowych oraz dobre warunki w młodym stadium, kiedy rozwój roślin ulega zahamowaniu przez okres pierwszych 30 dni po skiełkowaniu. Z tego punktu widzenia najlepszymi przedplonami dla prosa są: rośliny motylkowe i okopowe. Dobrymi przedplonami są zboża, uprawiane w 2 lub 3 roku po oborniku oraz poplony ozime, zbierane na zieloną masę między 10 a 15 maja. U nas często uprawia się proso na nowinach. Uprawa roli jest podobna jak pod inne zboża jare. Ma ona na celu przede wszystkim zmagazynowanie wody w glebie i zniszczenie chwastów. Po motylkowych i zbożowych przeprowadza się podorywkę, a następnie niszczy się chwasty nasienne i rozłogowe przy pomocy kultywatora i brony. Przed zimą wykonuje się głęboką orkę siewną, która pozostaje do wiosny w ostrej skibie. Po okopowych i niekiedy po strączkowych ograniczamy się tylko do wykonania przedzimowej orki. Na wiosnę pierwszym zabiegiem jest włókowanie, które ogranicza parowanie wody i przyspiesza kiełkowanie chwastów. Do czasu siewu stosuje się kilkakrotnie bronowanie gleby w celu zniszczenia chwastów, przed siewem — kultywator lub płytką orkę, a następnie bronę. Często zachodzi potrzeba użycia przed siewem wału gładkiego lub kolczatki. Mają one za zadanie wyrównanie pola i ugniecenie wierzchniej warstwy roli, co zapewnia płytką i wyrównaną głębokość siewu i równomierne wschody. Po siewie bronuje się pole lekką broną posiewną.

Comments are closed.Popular